Åpent svar til Østkantpakk – og dere andre som måtte lure

Det stilles en rekke spørsmål i det åpne brevet fra Østkantpakk som det er naturlig å lure på. Klanen vil her gjøre rede for de av spørsmålene vi har svar på.

Tekst: Klansstyret // foto: Klanen


Åpenhet er viktig

Først og fremst vil vi bare understreke at vi også har bedt om denne åpenheten. Gjennom tett og god dialog med klubben, er vi godt informert om mye av hva som foregår i Elitedelen av klubben. Det var vi under Stig Ove Sandnes, og foreløpig ser det ut til å fortsette under Morten Nydal. En av tingene vi vet om ståa i VFE om dagen, er at de bruker alle kreftene på å holde hodet over vannet rent økonomisk. Dette er grunnen til at vi har bedt om åpenhet i private møter og ikke i åpne brev. Vi ønsket i det lengste å unngå at folk som ellers skal bruke tida si på å genere inntekter, skulle bruke minst mulig tid på å brannslokke ryktefester på internett.

Nå har det gått en del tid og klubben har ikke gått ut offentlig med en beskrivelse av prosessene. Dette til tross for at vi har bedt om dette gjentatte ganger. I tillegg til at åpenhet er et viktig prinsipp, var dette kanskje ekstra viktig for Klanen fordi vi så på forhånd hvilke beskyldninger som ville hagle om det ikke var åpenhet rundt dette fra dag en.

Den manglende responsen har vært frustrerende for noen og enhver. Skal man spekulere litt, kan det selvsagt hende det skyldes at Sandnes i praksis har fratrådt stillingen for en stund tilbake, og at det er rimelig ulogisk for Nydal å kommentere dette før han faktisk overtok som daglig leder denne uka. Kanskje burde styret i VFE vært på banen her.

Morten Nydal

Det er riktig at Morten Nydal har vært styremedlem i Klanen og redaktør for Klanen.no. Det er imidlertid lite flatterende for ham å omtale ham først og fremst som klansmann, deretter som kjøpmann og så tidligere styremedlem i VFE. Morten Nydals rolle er først og fremst en administrativ rolle, noe han er godt kjent med. Hvorvidt han takler at «alt blir større» gjenstår å se. Det skal han få lov til å bevise eller motbevise som en hvilken som helst annen som tiltrer i stillingen. Det vi vet er at han har forståelse for hva som er viktig for supportere, noe de fleste supportergrupperinger rundt Vålerenga har etterlyst siden 2004. Der Sandnes måtte lære dette, har Nydal denne kunnskapen fra før av.

Sagt litt enkelt. Om man vurderer CV og kompetanse er Morten Nydal bedre kvalifisert enn sine forgjengere på noen områder, men har noe å bevise på andre områder.

Espen Bjørneseth

Så vidt vi har skjønt skal Espen Bjørneseth jobbe med en ordning som støtter breddefotballen i bytte mot billettsalg. Dette vil i stor grad handle om å ringe folk og dukke opp i møter og deretter «selge inn» produktet. I en slik stilling er det først og fremst pågangsmot, evne til å selge en idé og arbeidsmoral som kreves. Vi kan ikke se at det er grunn til å stille spørsmålstegn ved om Bjørneseth er kvalifisert til dette. Produktene, ideene og strategien skal utformes av andre personer med kompetanse på slikt.

Så vidt vi har skjønt er også denne ansettelsen en prøveklut. VFE forsøker å investere for å få inntekt, snarere enn å spare seg til fant, noe vi har etterlyst lenge. Det skal også være sånn at dersom dette viser seg å ikke fungere, så forsvinner stillingen like fort som den oppsto. Skulle det skje, og en kompis av sjefen blir sittende å heve lønn i et mislykka prosjekt, vil Klanen være blant de første til å protestere på dette.

I åpenhetens lys er det viktig for oss å presisere vår rolle i dette. Klanen har ikke vært involvert i opprettelsen av stillingen eller ansettelsen av Bjørneseth, men vi har støttet VFE økonomisk på direkte forespørsel. I frykt for at disse pengene skulle forsvinne inn i underskuddet fra 2015, har Klanen satt betingelser til bruken av disse pengene. Klanen var informert om planene om å opprette denne billettsalgsordningen for breddeklubber i Oslo og satte derfor som betingelse at pengene skulle benyttes til å finansiere dette. Dersom pengene benyttes til noe annet, eller de ikke brukes opp, skal de betales tilbake til Klanen. I praksis betyr dette at et VFE uten midler å investere har fått startkapitalen de trenger, men uten risiko for å gå i minus hvis det skulle vise seg å være et mislykket initiativ. Dersom dette lykkes, vil stillingen etter hvert betale seg selv. Forespørselen om støtte kom før nyttår, altså lenge før Klanen kjente til hvem skulle jobbe med dette.

Prosessen

Vi har bedt klubben være åpen om prosessen. Vi forstår at disse ansettelsene åpner for spørsmål om habilitet og prosess, særlig når man ikke er åpen om dette fra første dag.

Styret i Klanen har ikke vært informert om disse ansettelsene før beslutningen var tatt. Det første vi hørte om Morten Nydals ansettelse var da en journalist fra Dagbladet ringte vår talsmann og spurte om det var sant at talsmannen skulle overta som daglig leder. Litt senere, noen dager før ansettelsen ble annonsert, ble to medlemmer i styret informert om saken. Ansettelsen av Espen Bjørneseth ble vi informert om ca. en uke før resten av verden ble det. Vår respons til dette var at klubben måtte være ryddige rundt dette og åpne om prosessen.

Når det gjelder prosessen rundt ansettelsen av Morten Nydal, ser den ut til å være identisk som da Stig Ove Sandnes ble ansatt: Han ble utpekt av et styre. Sandnes har siden i sommer ønsket seg en ny rolle. Dette er noe vi har fryktet skulle skje ganske lenge, men når han har fått en nesten umulig jobb, jobbet bortimot 250% stilling i flere år og i tillegg levert langt over forventet, er det forståelig at det kan bli for mye for selv den beste. Det sentrale her, er at ryktet om at Sandnes ble kastet til fordel for Nydal kan skrotes.

SK-rollen

På slutten av året ble vi informert om at det ville blir endringer i SK-rollen. Bakgrunnen er økonomi og reorganisering tilknyttet sikkerhetsansvarlig/arreangementsansvarlig og SK-rollen. Vi ble fortalt at engasjementet til Espen Knutsen ikke kom til å bli videreført i den formen det har hatt. Klanen har anbefalt klubben å finne en rolle og ikke minst benytte seg av den erfaringen og kunnskapen Espen Knutsen etter en haug med år og dypt engasjement besitter. Klanen har i løpet av 2015 hatt livlige diskusjoner med Espen Knutsen, noe vi antar han også har hatt med andre supportergrupperinger. Dette er helt naturlig i en meglerrolle «mellom barken og veden» og Klanen har stort sett vært godt fornøyd med arbeidet Espen Knutsen har gjort i rollen.

VFE har henvendt seg til Klanen og spurt om vi etter tips til kandidater til SK-rollen. Dette har skjedd i forkant av samtlige SK-ansettelser. Klanen har bedt om at denne stillingen lyses ut åpent, noe VFE valgte å gjøre.

Det Klanen vet om SK-rollen fremover, er at den vil reduseres i omfang, trolig i henhold til de kravene som NFF stiller. Rollen har tidligere vært mye større enn det klubben er pålagt.

Våre råd har ikke blitt fulgt 100%, det lever vi med. Vi ønsker også her en redegjørelse for den prosessen som pågår tilknyttet dette.

Hvor er alle andre?

Som vi har påpekt innledningsvis, så har vi lagt press på VFE, men samtidig forsøkt å gi dem arbeidsro. Det er ikke det samme som at Klanen har vært fraværende. Aller helst skulle vi ikke brukt noe tid på dette, vi har en sesong å forberede oss til og planer for tribunen som egentlig er langt viktigere. Der Klanen tidligere har fått kritikk for å blande seg for mye, får vi nå kritikk for å blande oss for lite. Greit nok. Aktiviteten er fortsatt omtrent den samme ovenfor administrasjonen på Valle.

Bloggerne rundt Vålerenga skal få lov å svare for seg selv, men vi vet at flere av bloggerne nyter tillitt på Valle og dermed også får innsyn i mye av det som skjer. Dette gir tilgang på fakta, som f.eks. at Sandnes ønsket seg bort, noe som igjen gjør det mulig å vurdere om det faktisk ER en skandale eller ikke før man skriver neste bloggpost, dagbok eller engamorgen. Denne tilliten har man gjort seg fortjent til, og dette er vel også grunnen til lønna eller ansettelseskontrakten til Espen Bjørneseth ikke er offentlig, selv om vi mistenker at det er en rekke personer der ute som kjenner faktaene.

Dette er også grunnen til at noen sitter på flere fakta enn andre.

Veien videre

Vi vil med dette åpne svaret til Østkantpakk nok en engang oppfordre klubben til å redegjøre, tegne og forklare så godt det lar seg gjøre. Klubben er ikke tjent med denne undringen over lengre tid.

Hansken er kastet og forhåpentligvis kan forfatterne av Østkantpakk lene seg tilbake og se på at graverne i VPN, Aperopet og Sotahjørnet gjør jobben de har etterlyst. En jobb vi veit dem er gode på. Dette vil frigjøre tid til andre ting man trenger å gjøre, som for eksempel å finne ut av sin egen rolle ovenfor klubben og tribunen neste år.

For de av oss som er opptatt av stemning på tribunen, er det et verdt å merke seg et skifte i fokus fra VFE sin side. Ansettelsen av to personer som henholdsvis skal jobbe med å trekke folk fra segmentene barn/unge og bedriftsmarkedet på kamp, vitner kanskje om en vridning i klubbens satsingsområde tilknyttet tilskuere. Sammen med endringen av SK-rollen, kan man tolke det i retning av ”supporterne greier seg stort sett sjæl og tar selv kontakt for avklaringer, klubben vil fokusere på alle de andre som sitter på gjerdet”.

Med ønske om en god sesong for Vål’enga i 2016

-Klansstyret

image001


Bli med i Klanen du også. Og kjøp sesongkort.

Comments are closed.