Klanens masterstipend

Retningslinjer for Klanens masterstipend

Stipendet kan deles ut til en kandidat som ønsker å skrive masteroppgave med en vinkling som på sikt kan gagne eller på annen måte være interessant for Klanen. Oppgavens tema trenger ikke nødvendigvis å være innenfor temaer som fotball, ishockey eller supporterkultur, men stipendet skal gå til studenter som ønsker å undersøke problemstillinger av interesse for Klanen eller Vålerenga.

Eksempler på potensielle vinklinger:

 • Oslos byutvikling på 90-tallet og hvordan dette har påvirket Klanens utvikling
 • Ny politilov og eventuelle konsekvenser for supportere
 • NFFs regelverk, regelproduksjon og regelanvendelse
 • Utviklingen innen kallenavn blant spillere og supportere
 • Stadionbygg; akustikk, ståplass eller sikkerhet
 • Vålerenga som bydel – identitet/samhold/engasjement
 • Supportere – organisering/historisk sammenheng
 • IT- verktøy tilpasset supportere
 • Markedsføring/branding – hva er en merkevare i fotballen verdt?
 • TV-avtalen – total omsetning/lønnsomhet på sikt/omfordeling av midler
 • VIFs draktsetts historiske utvikling

Denne lista er ikke uttømmende, men først og fremst ment for å illustrere mangfoldet i interessante tema. Kandidatene oppfordres spesielt til å forklare i søknaden hvorfor Klanen har interesse av forskningsarbeidet som skal gjøres .

Søknadsfrister er 1. mars og 15. oktober hvert år. Alle søkere vil få tilbakemelding innen fire uker etter fristen. Søknaden vurderes av en komité som sender innstilling til vedtak til Klansstyret. Komitéen består av tre medlemmer som utpekes av styret. Søknaden sendes til masterstipend [ætt] klanen.no.

Søknaden må inneholde:

 • Navn og relevant kontaktinformasjon
 • Anbefaling fra veileder
 • Hvilket studium du tilhører
 • En prosjektskisse til oppgaven (2-3 sider). Prosjektskissen må inneholde en foreløpig problemstilling og kort om praktisk gjennomføring av prosjektet.
 • En redegjørelse for eventuell annen støtte du har mottatt eller søkt om.
 • Litt om hvorfor denne oppgaven kan være interessant for Klanen.
 • Kontonummer

Det deles ut inntil tre stipender på kr. 15.000.- per år. Kandidater som får innvilget stipend forplikter seg til å sende kopi av ferdig oppgave til Klanen, samt skrive et sammendrag på 2-3 A4-sider til Klanens medlemsblad, Klansropet.