Klansstyret

Klanstyret 2014Klanens nye styre 2014 har konstituert seg og består av følgene representanter (Fra venstre til høyre):  Jan-Erik Ullevold Sveen, Frode Ræder, Eivind Hauger (vara), Christian Kjellsen, Erling Rostvåg, Runar Engja, Kjell Henning Thon, Jostein Ellingsen og Lars Oppi (vara).

Kontaktinformasjon til styret og arbeidslag finner du her.

 

De har bestemt seg for å dele arbeidsoppgavene i styret slik:

Talsmenn – Kjellsen og Erling

Observatør VIF Fotballs hovedstyre – Jan-Erik og Erling

Sekretær – Kjell Henning

Møteleder – Erling

Sikkerhetsansvarlig (sikkerh./arr.) – Jan-Erik, Frode og Lars

Kontorsjef klanskontoret – Runar

Styreleder (signaturansvarlig Altinn) – Erling

Daglig leder og økonomiansvarlig – Kjell Henning

Første varamann – Eivind

Andre varamann – Lars

NSA-kontakt supporter/klubb – Kjellsen

NSA-kontakt landslagsgruppa – Jostein

Arbeidslagene (arbeidslagsleder/ansvarlig i parantes)

Tribunekultur EngaTifo/EngaSang (Nimo/Øystein) – Runar, Erling

EngaFilm (stables på beina igjen) – Eivind

Turgruppa (Jostein/Jørn Tysnes) – Jostein

Hockeygruppa – Frode

KST (sikkerhet/arrangement) (Tore Paulsen) – Jan-Erik

Medlemsservice (Bjørn Homdrom) – Kjell Henning

Klansropet (Frode/Kjell Henning) –  Kjell Henning

Klanens Webradio (Rune Julsvik) – Eivind

Klanen.no (+sos.med) (Morten Nydal/Espen Bjørneseth) – Kjell Hennig/Eivind

DataKlanen (Atle Enersen) –  Erling

Økonomi (Marit Nyborg) – Kjell Henning

Spenn & sånn (Gjermund Nordtug) – Kjellsen/Kjell Henning

Sjapperådet – Kjellsen

Enga byråkrati (Kjell Henning) – Kjell Henning

Børst & Ball – Oppnevnes på neste møte

Stadionkontakt – Kjellsen

Klubbkontakter Vålerenga Fotball 

Hovedstyreanliggender – Jan-Erik/Erling

Sikkerhet/arrangement  – Jan-Erik

Media – Kjellsen

Kommunikasjon:

Intern/vif  – Oppnevnes på neste møte

Ekstern/andre – Oppnevnes på neste møte

 

Styremedlemmer i aksjeselskap Klanen har aksjer i

Vålerenga Sport

Jon Simon Grue, Christian Kjellsen

Vålerengafamilens Vertshus AS

Gjermund Nordtug, Morten Nydal

Vålerengahuset AS

Morten Nydal