Ikaros og Klanen kommenterer Åråsen 03.05.15

Her finner du Ikaros sin redegjørelse for bruk av pyroteknikk på Åråsen sist søndag og Klanen sitt syn på det samme. Til slutt finner du en oppsummering av veien videre. Begge grupperinger holder med Vålerenga og ønsker Vålerenga vel. Det viser vi ved en felles uttalelse.   

Tekst: Klanen & Ikaros // foto: Eivind Hauger


Som del av pågående samarbeid mellom Klanen og Ikaros, igangsatt og skrevet om her: Sammen for Vålerenga kommer nå en oppfølger. I tillegg til ønsket om å finne felles plattform på kort og lang sikt har Klanen og Ikaros også avtalt at hendelser på tribunen – særlig av kontroversiell art – skal kommenteres felles. Dette for å vise at vi kan være uenige om mange ting, men ønsket om samarbeid og felleskap for Vålerenga på tribunen skal alltid telle mest.

Derfor følger her Ikaros sin framstilling av søndagens bruk av pyroteknikk på Åråsen med Klanens kommentar og syn på saken, en felles oppsummering om veien videre under det igjen. Man kan velge å lese dette som faen leser bibelen eller se på det som hva det faktisk er: – Et ærlig og helt nødvendig forsøk på å samle de aller fleste Vålerengasupportere til et felleskap igjen.

Redegjørelse fra Ikaros for bruk av pyroteknikk under LSK-VIF 03.05.15

Ikaros har som kjernevirksomhet å gi best mulig støtte til Vålerenga. Denne virksomheten innebærer synging, hopping, bruk av flagg, tromme og pyroteknikk. Blant disse elementene er det kun sistnevnte som medfølgerh strenge restriksjoner (selv om mange kanskje mener at tromme er minst like farlig). Vi har i alle våre år som aktive supportere kjempet for legalisering av pyroteknikk og vi har hatt en produktiv dialog med både klanen, klubben og forbundet omkring temaet. Blant annet har det medført at forbundet for første gang i fjor har møtt debatten med åpenhet og tillatt bruk av pyroteknikk i visse omstendigheter. Vi har gitt ettertrykkelig beskjed om at vi opplever NFFs krav til bruk av pyroteknikk som langt fra lovlige. Derimot valgte vi å føye oss til reglene i hele fjorårssesongen som følge av klubbens elendige økonomi, men også i håp om at forbundet var villige til å åpne for en utvikling i bruk av pyroteknikk på supporternes premisser. Sistnevnte har vi etterspurt i nyere tid, men vi opplever i svært liten grad i imøtekommenhet. Dette til tross for at vi ikke har benyttet ulovlig pyroteknikk siden 29.07.13 (!).

Slik ordningen er nå gis det ikke anledning til å få godkjent show på bortebane. Hvorfor man har denne begrensningen kan man bare lure på. Vi har flere ganger bevist at vi kan gjennomføre gode og trygge pyroshow på hjemmebane, så hvorfor skulle vi ikke klare det på bortebane? Ordningen favoriserer klart hjemmesupporterne, og gir dem en urettferdig fordel i tribunekampen. I tillegg forbyr ordningen all pyroteknikk etter avspark. Det betyr at spontane pyroshow etter scoringer, eller fyringer når stemningen er på topp, er forbudt. På begge disse punktene er NFF urokkelige. De argumenterer for at dagens ordning fungerer godt og at antallet ulovlig fyringer har gått ned. Det har etterhvert blitt klart for oss at dersom «problemet» er eliminert har ikke NFF noen incentiver for å gjøre om på regelverket.

Vi tok derfor en beslutning om å organisere og gjennomføre et pyroshow på Åråsen i forbindelse med LSK – VIF med et betydelig antall og hyppig bruk av bluss, blinkere og røyk. Dette for å vise et standpunkt i forhold til det vi mener er vår kjernevirksomhet. Vi ser oss fornøyd med store deler av gjennomføringen av pyroshowet, men det forekom hendelser som vi ikke ønsker å være bekjent med. Kasting av gjenstander på banen er oppførsel som vi aktivt arbeider med å forhindre. Dog mener vi at det finnes bedre måter å håndtere denne problematikken på enn å peke ut vedkommende å synge «ut med pakket»! Det vi vil trekke frem som mest positivt med gjennomføringen var at mange fikk tydelig beskjed om gjennomføringen i forkant, både i form av muntlig beskjed og rundskriv i tillegg til at det ikke er rapportert inn personskader. Kort oppsummert mener vi at bruken av pyroteknikk under derbyet var vellykket og vi har fått minst like mange positive tilbakemeldinger som negative.

Dessverre medfører våre handlinger at klubben risikerer sanksjoner fra forbundet. Vi mener bestemt at klubben ikke skal være skadelidende for supporternes handlinger, derfor vil vi som vi har gjort tidligere gjøre opp for oss både i form av kapital, men også dugnadsarbeid. Dette er vanlig praksis fra vår side dersom vi opplever at klubben håndterer situasjonen på rett måte. Med det mener vi at også klubben har et ansvar når det kommer til utvikling av tribunekultur i Norge og vi har tidligere ønsket økt press fra klubben opp mot forbundet mot rettferdig sanksjonering av tribuneforseelser. Når det er sagt føler vi behovet for å berømme klubben på måten de har talt supporternes sak, senest i forhold til 161-kampanjen. Dermed ser vi foreløpig ingen grunn til å ikke gjøre opp for oss denne gangen heller.

I etterkant av kampen har det pågått en debatt på sosiale medier omkring hendelsene på Åråsen. Blant annet går debatten ut på bruk av maskering på tribunen. Dette er et plagg vi benytter for å unngå identifisering fra politiet, som operer med bøter langt utenfor rimelighetens grenser i likhet med fotballforbundet. Bruk av maskering har dermed kun en praktisk funksjon.

Vi har i den siste tiden inngått samarbeid med klanen for å legge en fremtidsrettet plan for samarbeid på tribunen. Et samarbeid innebærer ikke at alle som deler tribune skal være enige om alt, men vi ønsker å bygge en kultur der vi kan respektere hverandre. Det faktumet at vi holder med samme lag er tross alt det viktigste vi har til felles, og dette bør gå foran det vi ikke enes om. Vi er veldig åpne for en debatt omkring hendelsen på Åråsen konkret og pyroteknikk generelt. Vi besvarer konsekvent ikke spørsmål som innleder med «Jævla bønder!», «flass», «drittunger» eller ønsker om at vi blir utestengt på livstid og identifisert og bøtelagt av snuten. Dette strider i mot vår ambisjon om en felles respekt i Vålerengafamilien. Vi har stilt oss til disposisjon for intervju med VPN og Aperopet. Ledergruppa i Ikaros har også sagt seg villig til å diskutere hendelsen saklig over et glass på Bohemen.

Klanens syn på saken

Klanens prinsipielle holdning til bruk av pyroteknikk er velkjent. Vi mener dagens regelverk er feil på mange måter. Først og fremst fordi vi hevder at hele eller deler av en supportertribune  hjemme som borte er et naturlig sted for bruk av pyroteknikk. Vi mener vi er kompetente nok og erfarne nok til selv å ta disse avgjørelsene. Vi har utdannet sertifiserte pyroteknikere, vi har en lang erfaring på å informere om tribunearrangement og vi har i det store og det hele en medlemsmasse som er godt kjent med det meste som pågår og kan pågå på en tribune for dette formålet.

Videre synes vi det er fullstendig på trynet at Vålerenga Fotball skal holdes ansvarlig for lovbrudd begått av enkeltpersoner på tribunen – særlig på bortebane. Det er en fullstendig uholdbar situasjon og  det er umulig for Vålerenga fotball å gardere seg mot slikt.

Vi er sånn sett enig med Ikaros om at bruk av pyroteknikk på tribunen – gjerne i det omfanget som ble brukt på søndag, er langt innafor hva vi egentlig ønsker på våre tribune. I det minste på deler av den. Vi er klar over at ikke alle er trygge på dette eller ikke liker det hele altfor nære seg.

Det skal sies at selv med den mengden pyro som ble brukt på søndag gikk det tross alt greit, det må til tider ha sett ganske massivt og spektakulært ut og det er, viktigst av alt, ikke meldt om skader. Dette understreker vårt syn om at dette kan supportere gjennomføre på en skikkelig måte.

Der stopper dog den totale enigheten. Klanen er ikke enig i søndagens bruk av sivil ulydighet for nok en gang å markere at det er vi som har rett, ikke folka i NFF. Dette ene og alene fordi det går utover Vålerenga i altfor stor grad. Vålerenga sliter økonomisk og alle ekstra utgifter er nok en byrde. Dette er en situasjon som for Klanen betyr at vi avstår fra ulovlig bruk av pyro på ubestemt tid. Der er Ikaros og Klanen uenige. Dette visste vi fra før. Derfor virker det riktig at vi kommer med felles og uenig uttalelse etter kampen på Åråsen.

Klanen misliker også sterkt ski- og terrormasker på tribunen. Det kan vi kanskje droppe, eller? Det ser jævlig teit ut og er på grensen til flaut. Hvis det er for å skjule sin identitet som utøver av sivil ulydighet finnes det andre måter. Hva med å stå for det man mener og gjør i denne sammenhengen. Det står det lævlig mer respekt av enn å skjule seg. Vi mener troverdigheten blir mye større ved å stå på barrikadene som den du er. Drit deg ut, marker deg og vær tilstede – men stå for det!

Kasting på banen gidder vi ikke en gang nevne. Det er neandertalervirksomhet som ikke kan aksepteres under noen omstendigheter.

Det har vært voldsomt mye støy på barer, busser og ikke minst sosiale medier etter Åråsen på søndag. Mye av kritikken mot Ikaros har vært på sin plass og til tider velformulert.  Flere har etterlyst en redegjørelse fra dem. Det er helt på sin plass og det skal være rom for å være jævlig uenig om dette, men det bør holdes på et nivå som kan bidrar til noe positivt.

Mye av diskusjonen har vært preget av mye gammalt grums som blusser opp fra begge sider. Det er ingen tjent med. Diskuter dette høylytt og ofte, men pust med magan og ikke la dette gli over i skyttergraver med drittslenging. På sikt tror jeg det er mer skadelig for Vålerenga enn alt annet.

Denne gangen er det Ikaros og flere andre fra AE som har tatt et bevisst valg som de vet konsekvensene av. De vet også hvilke reaksjoner som kommer fra store deler av resten av Vålerenga-familien. Klanen er uenig i dette valget og synes det skaper mer problemer enn det bringer vår sak framover. Det er uansett uaktuelt for Klanen å la en slik, i det store viktige bildet, liten greie ødelegge det vi forsøker å oppnå sammen med Ikaros på sikt.

Klanen er heller ikke så voldsom blåst og naive som enkelte tror – dette er nok ikke siste hendelse vi kommer til å være uenige om i månedene som kommer, men det får vi heller ta og løse etter hvert.

Undertegnede og resten av klanstyret legger sånn sett huet på blokka for alle klanens medlemmer. Vi har tro på og mener en samling av stort sett alle Vålerengasupportere på samme tribune og etter hvert kanskje under samme paraply er det eneste riktige på lang sikt – dermed vil vi få disse episodene på kort sikt. Det er nok av folk på begge sider som håper vi mislykkes totalt i dette prosjektet – vel, dem om det.

Veien videre

Hva er så veien videre? Det vil komme en reaksjon fra NFF. Ikaros har sagt klart i fra at de vil gjøre det de kan for at klubben skal bli minst mulig skadelidende. Klanen stiller selvsagt opp på dette – for klubbens skyld. Hvor stor bot og hvilke formidlende omstendigheter som kan legges til grunn etc er jo alltid lotto-lignende fra NFF sin side.

Klanen garanterer at vi skal gjøre det vi kan for at dette løses best mulig for klubbens del.

Klanen håper alle nå kan legge det verste bak seg, se framover og gjøre det vi skal sammen for Vålerenga de neste månedene.

Klanen har styremøte førstkommende onsdag 13.05 kl.17-19.30.  Vi forsøker oss igjen med såkalt styrepils etter det på Bohemen. Der kan vi snakke lenge og vel om dette og hint. Kanskje får vi lurt med oss Ikaros også.

Fred, Kjærlighet, Øl og Vål`enga.

Kjellsen og Jostein for Klanen
Christian og Matijas for Ikaros

 


Bli med i Klanen du også. Og kjøp sesongkort.

Comments are closed.