Vålerenga Fotball Elite sin framtid er din sak

Vålerenga Fotball har valgt å dele bredden og eliten i to klubber. Det er en fornuftig løsning som beskytter breddeidretten fra en eventuell konkurs i elitedelen og lar elite fokusere på det de skal: Få Vålerenga tilbake i toppen av norsk fotball. I denne artikkelen ser jeg på hva du og jeg kan være med å påvirke som medlem av Vålerenga Fotball Elite.

Tekst: Espen Bjørneseth, redaktør Klanen.no


De respektive nye styrene har startet sitt arbeid for å planlegge 2015. Det er veldig gledelig at vi som ikke er så godt informert om klubbens gjøren og laden får litt innsyn i hva som faktisk skjer innad i klubben. MortenN sin artikkel på Vålerenga-fotball.no denne uken er av en art Vålerenga Fotball etter mitt syn har vært altfor svake på – det er informasjon om hva som foregår når det ikke trenes eller spilles kamp. Jeg håper det er den første artikkelen av mange.

Som ivrig supporter er jeg glødende opptatt av hva klubben driver med også utenfor bane og treningsanlegg. Det er i korridorene og møterommene på Valle klubbens nåtid og fremtid virkelig avgjøres. Det er der strategiene legges og det er der man legger fundamentet elitesatsninga og dermed A-laget bygges på.

Etter delingen fikk jeg mulighet til å melde meg inn i den nye klubben som heter Vålerenga Fotball Elite. Langt over 400 mennesker har valgt å gjøre det samme som meg. Ikke bare har det gitt Vålerenga en inntekt på godt over 100.000 kroner, men det er også det første steget mot en klubb som har et reelt demokratisk grunnfjell der et bredt spekter av folk med ulike meninger er representert. Vi snakker om utøvere, støttemedlemmer av foreningen, klansfolk, de alternative og andre.

Heldigvis.

Min påstand er at jeg og andre supportere av klubben er like godt egnet til å stake ut kurs som de aktive og andre medlemmer i Vålerengens Idrettsforening. Nå har vi fått muligheten og den skal vi bruke aktivt ved hjelp av stemmeseddelen.

Klubben er allerede i gang med samtaler om videre samarbeid med investor gjennom Vålerenga AS . Den nåværende avtalen går som kjent ut 31/12-2014. og den nye skal tre i kraft fra 1/1-2015. Det er uhyre viktig at denne avtaler er god – for Vålerenga Fotball Elite.

Nå kan du og jeg, som aktive medlemmer, faktisk være med på å bestemme om den avtalen skal godkjennes eller forkastes av årsmøtet. Jeg gleder meg til sakspapirene til møtet som skal bestemme dette offentliggjøres.

Her er et par momenter du kan reflektere over:

  • Hva om avtalen er av en sånn art at Vålerenga sitter igjen med en ren husmannskontrakt der klubben lever etter investor(ers) forgodtbefinnende? Ikke at jeg tror investorer ønsker å skade klubben, men hva om avtalen er så dårlig for klubben at den ikke er verdt (pølse)papiret den er skrevet på?
  • Kan/skal vi da klare oss like godt eller bedre uten investor(er)?
  • Vil du være med på å bestemme styrets sammensetning? Hva om investor(er) ønsker å ha flertall av sine folk eller bare sine egne folk i styret?
  • Hva om investor(er) skulle gå konkurs og ikke kan oppfylle sine forpliktelser gjennom samarbeidsavtalen?

Jeg er bekymret for at klubben skal overkjøres fullstendig av pengemakta. Investorene sitter tross alt med bukta og begge endene nå som klubben ligger med den økonomiske ryggen brukket og ny avtale skal forhandles frem. Det er et lite heldig utgangspunkt for Vålerenga Fotball Elite å forhandle fra. Misforstå meg rett, jeg er for investorer, men bare om pengene de investerer utgjør en virkelig forskjell.

Dette gjelder i aller høyeste grad klubbens fremtid, og det er dermed svært viktig. Vil du være med på å sikre at klubben selv får stake ut kursen framover må du være medlem og bruke stemmeretten din aktivt på møter, og det haster.

Per i dag er vedtektene slik at du må ha vært medlem i en måned for å kunne bruke stemmeretten din. Såvidt jeg vet skal det holdes årsmøte i slutten av november. Det betyr at du må melde deg inn innen slutten av oktober om du ønsker at din stemme skal telle.

Det aller beste er å melde seg inn snarest, så er du sikker. Det gjør du ved å følge denne denne linken og instruksene du får der. Det koster 250 kr og det er en liten sum for å kunne være med på å avgjøre Vålerenga Fotball Elite sin fremtidige skjebne. Det har du råd til.

Husk, sammen er vi sterke.


Bli med i Klanen du også. Og kjøp sesongkort.

Comments are closed.