Planlegging av nye Jordal Amfi har startet

Nye Jordal Amfi skal ha 6000 sitteplasser, stå ferdig i 2019 og man forsøker å få Jordalbekken opp i lyset i parken igjen. Det er selvsagt langt frem og prosjektet avhenger fullstendig av at Oslo får OL i 2022. Her er hva vi veit om prosjektet så langt.

Tekst: EspenB // foto: vif-hockey.no


Oslo 2022 er etaten i kommunen som har ansvaret for søknadsprosessen. Sammen med VIF Hockey, NHO/KS Regionalt program for leverandørutvikling, Norges Idrettsforbund, Norges Ishockeyforbund og Bymiljøetaten har de utarbeidet et dokument som tar for seg bygging av ny ishockey-arena på Jordal.

Det er allerede gjennomført dialogkonferanse på Jordal, uten at jeg har den ringeste anelse om hvordan den gikk.

Hockeyhallen skal ha 6000 sitteplasser og byggestart skal være i 2017. Den nye hallen sluttføres i 2019 – om Oslo får OL, vel og merke.

Det virker som om den nye hallen skal være på samme sted som den eksisterende hallen fra 1952 uten at prosjektplanen gir konkret uttrykk for det. Det nevnes imidlertid at man ønsker å bevare den eksisterende parkrammen og store trær, samt at man om mulig ønsker å få Jordalbekken opp i dagslys igjen.

Oslo 2022 har definert behovet som følger:

«Oslo2022 ønsker nå å utfordre markedet til å jobbe med innovative løsninger som kan gjøre
nye Jordal Amfi til en moderne og fremtidsrettet ishockey hall som skal tilfredsstille minimum
Breeam excellent standard. http://ngbc.no/breeam-nor»

Det presiseres at man ønsker at «utnyttelse av garderober, fellesrom, lounger og restaurantområde skal ha stor grad av fleksibilitet og gi effektive løsninger i kommersiell etterbruk. Basert på erfaringer fra andre nordiske land antas det at besøkertall økes betydelig når hallen blir utstyrt med tidsriktige arealer for catering, klubblokaler og moderne publikumsfasiliteter.»

Lounger? Restaurantområde? Økende besøkstall?  Det er musikk i mine ører!

Her er tidsplanen:

  • 25 september var det dialogkonferanse om behovene i ny hall på Jordal.
  • 10. oktober er det frist på innlevering av løsningsforslag.
  • 20-26 oktober er det møter èn til èn før de skal velge konkurranseform og konkurransegrunnlag basert på dialogkonferansen og samtalene èn til èn.
  • 1. desember starter konkurransen om mulig plan og design for ny hockey-hall på Jordal og området rundt.

Du finner finner hele prosjektet beskrevet her.

Jeg minner igjen om at dette er helt avhengig av at Oslo blir vertskap for OL 2022. Jeg veit hva jeg håper resultatet blir.. Jeg lover å følge opp utviklinga av nye Jordal Amfi så godt jeg kan.

Kilde:Nasjonalt program for leverandørutvikling.


Bli med i Klanen du også. Og kjøp sesongkort.

Comments are closed.