MortenNsDagbok: Varamannens manifest

Dette blir kanskje den aller siste utgave av MortenNsDagbok. Dersom jeg blir valgt til styret i Vålerenga Fotball Elite (VFE) er mitt virke som distriktspolitisk talsmann i Klanen over, og jeg blir klubbens mann. Årsmøtet går svanger med en varamann av det utradisjonelle slaget, og denne dagbokutgaven er hans manifest.

*** *** *** *** ***

Jeg ønsker å være den fremste varamann for sikring av reell bærekraftig økonomi.

Vi skal ut av konkurskrisa, og vi må bygge betydelig egenkapital til å takle dårligere tider. Dette må vi prioritere foran kortsiktig sportslig suksess, noe som antagelig innebærer både ytterligere kutt i drift – og knalltøffe beslutninger i forhold til investeringer. Det siste betyr for eksempel at dersom Vålerenga tjene penger på et spillersalg, skal disse benyttes til å styrke egenkapital heller enn til å kjøpe en erstatter.

På kort sikt må både Vålerenga Fotball (VF) og VFE bidra til å sikre driften ut 2014 med å avklare om det samarbeidende AS vil gjøre opp sine forpliktelser, og søke et nytt samarbeid med investorer for å ha penger til drift i 2015.

På lang sikt er det viktig å lage et økonomisk fundament som kan gjøre oss uavhengige av investorer. Både fordi UEFA kan komme til å kreve det i framtida, men også fordi vi overhodet ikke kan forvente at investorer kaster penger inn i et kontinuerlig underskuddsforetak.

Jeg ønsker å være den fremste varamann for en kultur i Vålerenga Fotball Elite tuftet på dugnad og frivillighet.

Vi skal være en sterk medlemsklubb, der medlemmene har medbestemmelse i praksis – og åpenhet skal være regelen mer enn unntaket. Frivillig arbeid nedlagt av folk med hjertet i klubben må utgjøre grunnsteinene i innsatsen som legges ned, mer enn at arbeidet baseres på leiesoldater med lønn. Allikevel må vi selvfølgelig ta oss råd til å betale for ekspertise i de funksjoner og støttefunksjoner som krever slikt.

Vi må øyeblikkelig starte arbeidet med å ta i bruk alle ressurser som er villige til å gjøre en frivillig innsats for klubben. På lengre sikt må VFE sitt styre bidra til å forme og endre organisasjonen slik at det ligger til rette for et bredt og aktivt engasjement i medlemsmassen.

Jeg vil være varamannen som står i front for å bevare og forsterke Norges fremste logo innen fotball og idrett.

Basert på arven fra bohemene skal Oslos stolthet leve videre inn i evigheten. Våre fotballspillere skal være de beste og mest interessante forbildene for barn i både bydelen, byen og landet – og gjerne hele verden. Barna digger ikke lag, de digger spillerene – og da må vi gi dem det!

Et godt og tett samarbeide mellom VFE og VF er meget viktig, også for å sikre at så mange som mulig av forbildene kommer fra rett sted.

Realisering av vårt eget stadion er selvfølgelig også svært sentralt, og VFE må være svært løsningorientert i samarbeidet med VF for å få dette på plass.

Jeg ønsker å være den mest åpne varamann i Vålerengas historie.

Jeg kommer, dersom jeg får lov, til å dele mine tanker om både det indre og ytre liv i Vålerenga som blogger på vif-fotball.no. Jeg finner meg ikke i beskyldninger om at dette kan være å skape en løs kanon på dekk, dette dreier som om en vilje og evne til åpenhet og inkludering som undertegnede og mange andre har savnet i Vålerenga Fotball.

Veien til verdensherredømme kan bare gås sammen med våre stående syngende supportere, vårt trofaste publikum ellers, sponsorer og eventuelle aktuelle investorer. Alle er like viktige og alle har en stemme som må høres. Men beslutningene og veivalgene må tas av aktive medlemmer på årsmøtet, og et styre som har tillit hos sine medlemmer. Denne tilliten kan kun oppnås gjennom åpenhet og inkludering, og om Vålerenga Fotball Elites første styre lykkes i dette avstemmes allerede i mars 2015.

Vi må øyeblikkelig etablere gode arenaer for mye og åpen kommunikasjon, og lykkes vi blir utfordringen å fortsette når ting drar seg til igjen.

Dette er mitt manifest, og dersom det ikke fenger, bør du finne en annen varamann enn MortenN.


Morten Nydal er «distriktspolitisk talsmann» i Klanen og er redaktør på Klanen.no, men uttaler seg stort sett på egne vegne i spalten MortenNsDagbok.

Comments are closed.