Status Vålerenga Fotball: Noen sannheter – og veien videre

Voldgiftssakens resultat satte sammen med fellesferien både innsamlingsaksjon, samhold og god tone på pause. Nå er det på tide å gjøre opp status, og det er på tide å komme seg videre!

Tekst: Klanstyret ved talsmann Erling Rostvåg

Kjetil Rekdal traff spikeren på hodet under informasjonsmøtet på Valle. Han mente at Vålerenga ikke har tid til at vi bruker tid på å fordele skyld. Til det er krisa for dyp og behovet for gode krefter for stort. En offentlig skittentøyvask vil neppe tiltrekke seg nye ildsjeler, heller.

Samtidig innser vi at folk flest ikke ser ut til å ville legge ryktene døde. Derfor gjør vi et forsøk på å slå fast noen fakta og peke på hva det er viktig å få svar på. Og håper at vi kan bidra til at vi kan gå videre, og heretter bruke mest tid på Vålernga Fotballs fremtid og eksistens.

Organisering av klubb og AS

Forholdet mellom klubben og Vålerenga Fotball Invest AS styres av en samarbeidsavtale.

 • AS’et driver den kommersielle virksomheten, mottar de kommersielle inntektene, går inn med kapital og dekker kostnadene ved elitevirksomheten.
 • Klubben har spillerlisensene, som «lånes ut» til AS’et.
 • Hensikten med avtalen er å tilføre kapital og fjerne risikoen ved elitevirksomheten slik at dette ikke står i fare for å ødelegge klubben og klubbens breddeaktiviteter.
 • Enkelte av verdiene AS’et forvalter er delvis skapt av Vålerenga som klubb. Omdømmet som positiv samfunnsaktør og sponsorkronene dette gir, samt deler av talentutviklinga er eksempler på dette. Klubben kompenseres i form av prosenter på enkelte spillersalg og reklameinntekter. Samarbeidsavtalen regulerer dette.
 • Budsjettene til eliten driftes etter utarbeides av administrasjonen på Valle og godkjennes av Hovedstyret i klubben og AS-styret i fellesskap. Budsjettering med underskudd bør altså ikke komme som en overraskelse på noen.

Samarbeidsavtalen løper ut 31-12-2014. Dette, samt at ny avtale enda ikke er fremforhandlet antas å være bakgrunnen for at AS’et vurderer å ikke dekke underskuddet slik samarbeidsavtalen forplikter dem til.

Hvem velger hvem som sitter i styret?

Hovedstyret i klubben er demokratisk valgt på Vålerenga Fotballs årsmøte.

Styret i Vålerenga Fotball Invest AS er plukket ut og godkjent av Trøim ettersom han har aksjemajoriteten i selskapet.

Siden 2013 har organiseringen endret seg med en samkjøring av AS-styret og Hovedstyret i klubben og en felles daglig leder.

Overgangssaken/Voldgiftssaken

Det stemmer at Trøim foreslo å kjøpe Stengel for en fornuftig pris på et tidlig tidspunkt. Det var usikkerhet rundt dette, men etter å ha rådført seg med advokat, ble det enighet om at dette ikke var lurt og at hevelsen av avtalen var nødvendig.

 • Dette skyldtes blant annet frykten for at det å kjøpe seg ut ville påvirke den pågående etterforskningen.
 • Voldgiftssaken ble avtalt med Stabæk for å få en nøytral tredjepart til å avgjøre gyldigheten av avtalen.
 • Rentene i voldgiftssaken, som mange har reagert på, er standard rentesats i voldgiftssaker.
 • Alle valg man har tatt i denne saken, er i tråd med advokatens råd og foretatt av klubbens hovedstyre og styret i AS’et i fellesskap.
 • Advokaten ble hyret inn etter anbefalinger fra personer i AS-styret. Vålerenga og Stabæk var i samtaler om en løsning, etter at etterforskningen var over, før saken gikk til voldgiftsdomstolen. Vålerenga kom med et tilbud Stabæk ikke godtok. I etterpåklokskapens lys, burde kanskje Vålerenga gitt et bedre tilbud, samtidig hadde ikke klubben penger på dette tidspunktet. Det er en rekke rykter som går på at Stabæk har tilbudt Vålerenga gode løsninger under selve voldgiftssaken. Disse er vanskelig å bekrefte eller avkrefte.
 • Vi har snakket med kilder i Stabæk som på direkte spørsmål har moderert seg en smule og sagt at de har «slengt ut følere» på om det var vits å komme med et tilbud.
 • Både kildene i Stabæk og styrelederen i klubben hevder at det ikke kom et formelt tilbud til styrelederen eller daglig leder i AS’et.

Håndtering av nye overganger etter overgangssaken

Allerede da overgangssaken først ble kjent i media, ble det besluttet å gjøre noe med hvordan man håndterte overganger. Dette har resultert i nye rutiner som skal bremse impulsiv pengebruk på overgangsmarkedet.

 • Alle vi har snakket med om dette opplever dette som et positivt tiltak, ikke utidig innblanding fra styre og stell.
 • Også Kjetil Rekdal er fornøyd med denne måten å jobbe på.

Viktige spørsmål vi må stille oss fremover

Det som skulle være fornuftig drift med sikkerhet i et AS har ført til vill pengebruk og enkeltår med håpløs budsjettering. Hva gikk galt? Hvorfor gikk det galt? Her er det etter vårt skjønn ikke viktigst å peke på enkeltpersoner, men på hvilke mekanismer i organisering og rutiner som har sviktet.

 • Hva må gjøres for å sikre at Vålerenga kan drives videre i fremtiden? Både på kort og lang sikt.
 • Hvordan skal driften av Vålerengas a-lag være organisert i fremtiden? Hvilke viktige prinsipper bør modellen være tuftet på?
 • Hvor sikker er man på at en eventuell ny modell er en god idé?
 • Er det mulig å reversere en slik modell i fremtiden om det avdekkes svakheter ved den?

Her er i praksis alternativene vi har til å organisere Vålerenga Fotball framover:

 • Enten (1) en klubb som nå, eller (2) skille ut elitedelen som egen klubb (slik for eksempel Vålerenga Hockey har gjort)
 • Samarbeid med investorer: Enten (a) med et driftssamarbeid med et AS som i dag, eller (b) med et spillerinvesteringsselskap, eller (C) ikke noe formelt samarbeid.

Det gir oss til sammen seks forskjellige modeller, alle med sine fordeler og ulemper. 1/1-2015 må alt være klappet og klart.

Fokus!

Det som uansett er hundre prosent sikkert, er at vi nå ikke har tid til å krangle om hvem som har sagt hva, og hvem som har skylda slik og slik – vi må: 1) Få orden på organisasjonen, slik at vi har en organisasjon fra nyttår. 2) Få orden på økonomien, slik at vi har noe å drive organisasjonen med.

Vi oppfordrer alle som vil mene noe om dette til å melde seg inn i Vålerenga Fotball, og møte opp på det ekstraordinære årsmøtet som kommer snart. For å møte der med stemmerett må du ha vært medlem i tre måneder, men det kommer nok flere møter også!

Comments are closed.