Bakgrunnsinformasjon – den økonomiske situasjonen

Vålerenga Fotball og Vålerenga Fotball AS har satt sammen en kortfattet oversikt over noen av de viktigste konsoliderte inntekts- og kostnadspostene for de siste fem årene.
Tekst: www.vif-fotball.no


– Vi ser av vedlegget at brutto inntekter relatert til publikumsunntekter, sponsor- og reklameinntekter og den sentrale medieavtalen har gått ned fra 102 mill. kr. i 2010 til budsjettert 64 mill kr. i 2014, sier daglig leder Stig-Ove Sandnes.

– Når vi da samtidig vet at vi ligger 15 mill. kr. bak inntektsmålet for 2014, så betyr det at vi har halvert inntektssiden, fra 100 til 50 mill. kr., siden 2010, og det er dramatisk, forteller Sandnes.

– Den største enkeltkostnaden i en fotballklubb vil naturlig nok være personalkostnader, all den tid det handler om mennesker. Lønn, bonuser og avskrivininger for spillere, sportslig engasjerte og administrativt ansatte er samlet tatt ned med nesten 30 mill. kr. i perioden 2010 til 2014.

– Utfordringen i perioden 2010 – 2014 er at spillersalg har vært med på å berge et positivt årsresultat. Men det blir for usikkert og useriøst å drive sånn inn i framtida, og derfor er det kun et bærekraftig realitisk budsjett for 2015, uten spillerslag, som blir helt avgjørende å få på plass før sommeren, sier Stig-Ove Sandnes.

– Vi jobber med to utfordringer nå; vi må løse den kortsiktige likviditetsutfordringen i 2014, som handler om de 15 mill. kr. vi mangler på inntektssiden. Og så har vi allerede begynt å jobbe fram et rammebudsjett for 2015, avslutter Vålerengas daglig leder.

(Klikk på linken under for å laste ned dokumentet.)

Bakgrunnsinformasjon – den økonomiske situasjonen

Klanen.no sin tilføyelse: Gi penger her.

Comments are closed.