Vedrørende utestengelser på Bohemen og Vålerenga Vertshus

Gjennom TV2 ble det i går ble det gjort kjent at utestengelse fra hockey- og fotballkamper også utløser utestengelse fra Bohemen og Vålerenga Vertshus. Dette stemmer foreløpig ikke helt, til tross for at det var styremedlem i pubstyrene, direktør i Vålerenga Hockey Jan Tore Kjær som sto bak uttalelsene.

Tekst: MortenN

Styreformann Geir Hjorth i selskapene bak Bohemen og Vålerenga Vertshus beklager at dette kom ut slik det gjorde.

- Vi ønsker ryddige og skikkelige prosesser rundt det med utestengelser fra våre puber. Det er uheldig at dette ble gjort kjent gjennom TV2. Kjær har i dag beklaget overfor styret at TV2 «fikk saken», og vi er enige om at både de utestengte og de ansatte skulle vært informert først, sier Geir Hjorth.

Sannhet i saken er det uansett. De som i dag er utestengt fra Vålerenga Fotball eller Vålerenga Hockeys arrangementer vil om ikke lenge få brev i posten om at utestengelsen fra idrettsarenaene også vil gjelde pubene Bohemen og Vålerenga Vertshus.

- Det er riktig at vi i styret ønsker å solidarisk følge utestenging Vålerenga Fotball og Vålerenga Hockey gjør med henhold til enkeltpersoner. Dette ganske enkelt fordi både fotballen og ishockey er medeiere i Bohemen og Vålerenga Vertshus. Det som faktisk skal skje er at enkeltpersoner som utestenges fra fotball og hockey skal varsles i brevs form om utestengelsen. I det brevene er sendt og kan antas mottatt, og utestedene har fått kopi av brevene, vil utestenging tre i kraft også på pubene.

Er dette med «automatisk utestenging» nytt?

- Det er egentlig ikke snakk om en ny praksis. Vi har også tidligere gjort det slik, men håndhevingen har vært litt varierende. Det vi nå ønsker å gjøre er å bekjentgjøre praksisen, og vi stadfester den med et styrevedtak som også inneholder en instruks som beskriver hvordan pubene skal få beskjed fra klubbene. Og jamfør denne instruksen vil altså utestenging gjelde på pubene først når brev er sendt til både de utestengte og at pubene er varslet, sier Hjorth.

Hvorfor er det viktig å skjerpe inn praksisen rundt dette akkurat nå?

- Vi føler at det er viktig å yte vår skjerv i forhold til hva man skal akseptere av oppførsel på og rundt arrangementene til Vålerenga. Vi håper at dette kan være med å bidra til at flere tenker seg om to ganger. Det er også et signal fra styret om at vi ikke ønsker dårlig oppførsel på våre puber, og det må vel være lov å si at enkelte miljøer har pekt seg ut både ved idrettsarenaene og på ihvertfall en av pubene den senere tida.

Vil det være slik at det er full automatikk i at en utestengelse fra Vålerenga fører til at man ikke kan gå på pubene?

- I utgangspunktet er det en automatikk i dette. Dersom vi finner en utestengelse grovt urimelig har vi muligheten til å droppe utestengelsen for vår del, men det skal nok mye til.

Til slutt: Hvordan går egentlig pubene for tiden?

- Bohemen har etablert seg som Norges beste sportsbar. Det er en unik posisjon mange prøver og ta, men ingen klarer det! Vålerenga Vertshus har siden vår overtagelse bare gått bedre og bedre, og året i år er intet unntak. Vi har mange og trofaste kunder begge steder, og det setter vi selvfølgelig stor pris på, avslutter Geir Hjorth.

 

NB! Artikkelforfatter Morten Nydal sitter også i pubstyrene, som rep. for Klanen.

Comments are closed.