Medlemskort til seriestart? Betal kontingent NÅ!

Designet til årets medlemskort er klart, og det gjøres klart for trykking av kortene. Ønsker du å få medlemskort i postkassa rundt seriestart må du betale medlemskontingenten før fredag 15/2!

Tekst: Klansstyret

Det er også tatt en beslutning om å sende ut medlemskort i to bolker i år.

  1. Det sendes ut en bolk som skal være betalte medlemmer i hende rundt seriestart. Medlemmer som betaler før fredag 15/2 blir med i denne utsendelsen.
  2. Den andre bolken sendes ut til medlemmer som har betalt etter dette, men før 15/6. Da får du medlemskortet midtsommers.

Medlemmer som betaler etter dette vil i utgangspunktet ikke få medlemskort, men er selvfølgelig fullverdige medlemmer.

Uansett vil utskrift av kvittering på betalt medlemsskap til enhver tid være like gyldig som dokumentasjon på medlemskort som selve medlemskortet.

Bakgrunnen for å sende ut medlemskort i to bolker er at dette er et tidkrevende og kostbart arbeide, og for å sørge for en smidig avvikling i begge henseender er det best å gjøre det på denne måten. Dette er også i tråd med hvordan dette er løst tidligere år.

Meld deg inn i Klanen her. Spørsmål gjøres til medlem@klanen.no. Om du mangler faktura, for eksempel!

Comments are closed.