Klanen 2013 – en visjon

Klansstyret presenterer en visjon for 2013. Klanen skal snu alle trender med motkonjunkturpolitikk: Klanen skal være tydeligere på hva vi er, hvem vi er og hvorfor vi er det. Øl er et ledd i det hele.

Tekst: Klansstyret


I ulike diskusjoner om Vålerenga, hører vi et repeterende mantra. «Når laget spiller godt og entusiasmen kommer igjen, får vi store publikumstall igjen». Selv med et seriemesterskap vil ikke Ullevaal bli fullsatt i 2013.

Selvsagt skal vi gjøre vårt beste for å få det til, men kriseoppmøtet på Ullevaal i fjor har ikke først og fremst bakgrunn i Vålerenga. Dette er snarere forankret i generelle trender i norsk fotball. En artikkel i Klansropet nummer 90 utdyper hvordan trenden i Vålerenga følger samme kurve som i norsk fotball generelt. Vi kan rive oss i håret over hvor få som var på Ullevaal, men eksempler viser at det var like ille andre steder: Seriemester Molde hadde 8500 solgte billetter mot Sandnes/Ulf. 3801 eller 45 % møtte opp. Rosenborg hadde sin første kamp siden 2002-sesongen med under 10.000 tilskuere. Publikumsfallet er 33 % siden toppsesongen 2007. TV har ikke skylden alene, for deres seer-frafall på hovedkampen er enda større!

Hva har det med Klanen å gjøre? Medlemstallet i Klanen har vært påfallende identisk med publikumstallet til Vålerenga de seneste ti sesongene. Samtidig har trenden i den norske publikumskurven vært som den svenske, bare 2-3 år etter. Dette antyder at medlemstallet i Klanen i beste fall kan holde seg stabilt i 2013, før det vil begynne å ta seg litt opp igjen fra neste sesong. Parallelt vil Vålerenga få flere tilskuere. Media vil selvsagt tilskrive dette Kjetil Rekdal og hans sportslige suksess.

Men hva skal vi gjøre for å snu trenden? Det viktigste vi kan gjøre er å ikke gjøre så mye. Klanen skal snarere være tydeligere på hva vi er, hvem vi er og hvorfor vi er det. Vi skal bry oss mindre om de andre – enten det er Brann, Lyn og Sogndal eller det er VIFs administrasjon, investorer og spillere – og mer om oss selv, våre ønsker, behov og krav.

Dette kan man kalle en påtvungen motkonjunkturpolitikk lik det Klanen også tidligere har fulgt. Da vi tok over Sjappa var det fordi klubben ikke hadde råd til å drive den. Da vi samla inn millioner var det fordi klubben hadde kløna. Denne gangen må hovedlinjene i motkonjunkturpolitikken drives fram av ideer og identitet, ikke av penger. Vi må våge å stille hårete mål for egen klubb og supporterforening. Slik kan vi atter posisjonere oss i forkant av en oppgang.

For at dette skal være gjennomførbart må vi drive økonomisk forsvarlig, samtidig som vi må være tydelige på hva Klanen skal drive med. Den økonomiske forsvarligheten må reflekteres både i utgifter og inntekter. Utgiftene ligger i hva styret og arbeidslagene bruker. Årsmøtet har valgt å stole på oss, men gir oss også handlingsrom. Dermed må alle arbeidslag redusere hva de bruker pengene sine på. Og vi må ha et mål om at vi gjennom dette vinner noe annet. Klansropet kommer med to nummer i 2013. Samtidig har vi et mål om at kommunikasjonen ikke bare opprettholdes, men også bedres av å flytte den til Internett og andre plattformer!

Tifogruppa har allerede begynt med faste mandagsdugnader på kontoret som er åpne for alle. Til sommeren kommer en del av malinga til å skje ute i byens parker. På denne måten viser de seg fram, verver nye entusiaster og sparer penger til husleie. Dette skaffer dyktige mennesker til viktige posisjoner i Klanen i 2018 eller 2023.

Vi må spare penger på turbudsjettet. Men dette betyr at alle busser som kjører bør fylles helt opp. Det er ikke Klanens oppgave å betale for at noen har lyst til å være bitter og inneslutta i et dobbeltsete alene. Hvis vi kan møte hverandre på bussen, legger dette også grunnlaget for å gjøre oss dyktigere på kamp.

Årsmøtet har bestemt at Klanens styre bestemmer kontingenten for 2014. Det betyr at vi i løpet av året vil ha en gjennomgang av de reelle kostnadene forbundet med et medlemskap. Allerede tyder mye på at vi de seneste årene har sponset barnemedlemmene, da bare utsendelse av medlemskort og regning koster mer enn de kronene de har betalt. Men det betyr også at det er andre løsninger vi må forsøke å få billigere.

Vi tenker også på hvordan styret og arbeidslagene kan bli mer tilgjengelige, hvordan Klanen blir bedre for medlemmene. Og allerede tirsdag 12. mars innfører vi en nyvinning: Styrepils! Vi har styremøte, og fra 20.00 er vi på plass på Bohemen for å drikke en øl med de som har noe på hjertet. Dette er ikke bare fordi vi er glade i øl, men også for å skape en uformell arena der det går an å møtes, snakke om ting som skal og bør bli gjort, få noen innspill fra andre. Enten du lurer på noe, har innspill eller bare har lyst på noe å drikke: Stikk innom, da vel!

Klanens inntekter er i hovedsak en funksjon av antallet medlemmer. Derfor vil vi passe på at alle som nyter godt av Klanen også er medlemmer. Gjennomsnittsalderen i Klanen er for høy, og representerer ikke framtida verken for tribunelivet eller organisasjonen. Derfor vil vi i år bli strengere på å sjekke medlemskort på vår tribune, og vi må også drive rekrutteringskampanjer for å få de yngre med som medlemmer i Klanen. Men først og fremst trengs de yngre som aktive. Her er altså ikke poenget en vervekampanje lysestake i premie, men en vekt på deltakelse.

I tillegg vil vi starte med differensiering av priser på bortetur. Dette betyr at det i 2013 blir 50-100 kroner billigere å reise på bortetur dersom du er medlem i Klanen. I løpet av jubileumsåret vil det også være fete arrangementer der det ikke er adgang dersom du ikke er medlem.

Likevel er hovedpunktet at Klanens kjernevirksomhet skal bestå. Denne er å støtte Vålerenga, og å bidra til at flest mulig kan gjøre dette. Derfor kan det godt være at vi – når året er omme – har brukt et par hundre tusen fra oppsparte midler på å bygge opp entusiasmen igjen.

Men vi skal ikke bruke ei krone på å se apatien vokse seg sterkere.

Februar 2013, Styret i Klanen

Comments are closed.