Klanen inviterer til pyro-workshop

Ønsker du legalisering av pyro? I arbeidet for et nytt pyro-regelverk har Klanen blitt utfordret av NFF om å lage en rapport med forslag til nytt regelverk. Som et ledd i denne prosessen inviterer Klansstyret til en workshop for å utarbeide nettopp dette.

Tekst: Daniel Katiraee, Klansstyret

Workshopen vil bli holdt på Valle onsdag 28.november kl. 18:00.

Dersom du føler du kan bidra til dette er det ønskelig at du sender en mail til danielk@klanen.no for påmelding.

Comments are closed.