Sirkus Vålerenga melder seg ut av Klanen

Lederen i Sirkus Vålerenga valgte lørdag 15. september å melde seg ut av Klanen, og fikk noen dager senere følge av flere personer. Utmeldelsene oppfattes som en reaksjon på at klansstyret i forbindelse med serieåpning på Jordal konfiskerte et flagg som var i Sirkus sin besittelse. Dette flagget er et «lappeteppe»-flagg, laget av Fredrikstad- og Rosenborgflagg, som til dels er anskaffet ved bruk av fysisk makt.

Tekst: Klansstyret

Sirkus Vålerenga ba om at dette flagget ble levert tilbake, men et enstemmig klansstyret sa nei til å gi tilbake flagget. Klansstyret ser ikke at dette flagget kan gjøre noe som helst annet enn å skade Vålerenga og Klanens omdømme om det dras fram på våre tribuner.

Det må også sies at vi få timer før kampen på Jordal fikk lovnad om at flagget ikke skulle brukes, allikevel dukket det opp. For styret er det ikke enkelt å forholde seg til en gruppering når ord og handling ikke er i samsvar.

Politiet har også vist interesse for dette flagget, og har gitt klar beskjed via Vålerenga og direkte til Klansstyret at de ikke ønsker dette brukt, siden det er blitt anskaffet ved bruk av fysisk makt.

De som var i Trondheim på søndag kan ikke ha unngått å legge merke til at tilreisende med tilknytning til Sirkus stod utenfor stadion før og under kampen. Syngingen fra Sirkus kan ikke ha levnet mye tvil blant andre tilstedeværende Vålerengasupportere om hva Sirkus mener om klansstyret og enkeltmedlemmer i styret.

Bakgrunnen for at de leide inn en egen buss og reiste opp til Trondheim for å stå utenfor stadion skal være todelt. Delvis at de ikke får tilbake flagget «sitt», og delvis at noen av medlemmene i Sirkus fra før er utestengt fra Vålerengas kamper – som følge av at klubben mener de har brutt sanksjonsreglementet. Det presiseres at Sirkus som gruppe på ingen måte er nektet på Vålerenga sine tribuner. Klanstyret har forsøkt det vi kan for å sørge for at flest mulig av dem kan komme inn på kamp, og vi har har vært uenige i utestengelsene som er ilagt.

Det som er viktig for Klansstyret å meddele nå, er at vi ikke aksepterer en fremferd som innebærer vold og trusler. Herunder slik oppførsel for å tilegne seg flagg! Vi ønsker at Sirkus kan svare tydelig på følgende spørsmål: Vil dere i fremtida akseptere å ta utstyr fra andre supportergrupperinger ved bruk av trusler og vold?

Sirkus Vålerenga har siden sin spede begynnelse vært en solid bidragsgiver i Vålerenga-familien, både som en del av Klanen og som en selvstendig gruppering. Det har vært et prosjekt der den stående, syngende supporterkulturen har stått høyt på dagsorden, og de har vært en sentral og viktig del av vårt ståfelt – ikke bare borte og hjemme i fotballen, men også for andre idretter som hockey og håndball. I tillegg har medlemmer av Sirkus vært en vesentlige bidragsytere i Klanens arbeidslag, også som arbeidslagsledere.

Klansstyret synes utviklingen i både denne saken og rundt Sirkus Vålerenga er trist. Mange i styret kjenner mange av de som er med i Sirkus, og vet at dere er strålende karer med et hjerte som brenner for Vålerenga. Vi håper at fingeren nå stikkes i jorda, at man begraver både stridsøkser og slosshansker – og at alle i Sirkus vil være med oss videre og støtte Vålerenga som stående, syngende supportere.

Klansstyret holder ingen dører lukket, har ikke noe ønske om å utestenge noen fra noe som helst – og minner om at både 228, resten av øvre Bendit, Vestbredden og bortefeltet er både for både Klanen og klubbens medlemmer.

Alle gode krefter bør trekke sammen!

Comments are closed.