Hva skal en supporterkoordinator gjøre?

Ordningen med supporterkoordinator (SK) er ny av året, og upløyd mark i Norge. Klanen.no gir deg en innføring!

Tekst: MortenN

Det er første året ordningen er på plass i Norge, men klubbene har foreløpig ikke fått noe særlig fart på sakene. En nasjonal SK er faktisk heller ikke på plass i NFF.

Ordningen med SK er et lisenskrav fra NFF, og et absolutt krav for å har UEFA-lisens. NFF har laget en presentasjon, og vi sakser deres definisjon av ordningen inn her:

  • supporterkoordinatoren er en bro mellom supporterne og klubben sørge for dialogen mellom de to partene
  • arbeidet er avhengig av at han får informasjonen begge sider og har tillit på begge sider
  • informere supportere om vedtak fattet av klubbens ledelse, ta med tilbake igjen synspunktene fra supporterne til klubbens ledelse
  • snakke med politi og sikkerhetsansvarlig i klubb
  • samarbeide med andre klubber før og under kampene for å bidra til at supporterne oppfører seg slik de skal

Norsk Supporterallianse har vært en pådriver for å få på plass ordningen.De skriver blant annet:

Formålet er altså å bedre dialogen mellom klubb og supportere. Koordinatoren må ha troverdighet både i klubb og blant supportere. En god måte å velge rette person på er å la supporterne utpeke noen som klubben kan akseptere. Koordinatorens oppgave er på ingen måte enkel da vedkommende blant annet skal ivareta en dialog, informere om vedtak gjort av klubben og kanalisere supporternes behov til klubben. Videre skal de bidra til at relasjoner bygges, også med andre klubber og vakter/politi, og får således en viktig rolle i forbindelse med både hjemme- og bortekamper.

Internasjonalt har ordningen vært i bruk en stund:

Ordningen har rot i Tyskland hvor den er godt etablert. Men, som tyskerne selv sier var de første ti årene i stor grad prøving og MYE feiling. Det fungerer dårlig om det er vaktmesteren i klubben som blir supporterkoordinator.

På NSA sitt supporterseminar sto ordningen høyt på dagsorden. Blant deltagerne var Stig Helsing i Brann Bataljonen, som skrev sak da han kom hjem til regnværet. Brann/Bergen er i norsk sammenheng noenlunde i samme situasjon som Vålerenga/Oslo når det kommer til størrelse og slikt, og han skriver følgende:

I Bataljonen føler vi at kommunikasjonen er veldig bra mellom klubb og supporter, og en del av arbeidsoppgavene er noe som nå utføres av enten Bataljonen eller klubben sikkerhetsansvarlig.  Det betyr ikke at det er rom for forbedring, og i Bergen har vi flere undergrupper av supportere som gjerne ønsker å bli hørt.

 SK i utlandet er stillinger betalt av klubben, og det fryktes et habilitetsspørsmål her i Norge. Det er derfor viktig at personen(e) har kredibilitet både hos klubb og supportere.

UEFA har laget en egen håndbok om ordningen, som står sentralt i etablering av ordningen Europa rundt. Internasjonalt kalles supporterkoordinator Supporter Liason Officer (SLO). I forordet er Platini raus med supporterne:

Supporters are the lifeblood at the very heart of professional football. Without its supporters, professional football would not be very different from an amateur sport or pastime. While most players and coaches change clubs during their career, supporters retain their commitment through thick and thin and remain faithful to their team, forming the bedrock or foundation of their club. Of course, when times are good, support for and interest in a club can rise, but when clubs fall on troubled times, it is the loyal supporters who tend to be there picking up the pieces. 

The Football Supporters’ Federation har gjort et intervju med Antonia Hagemann, som tegner og forklarer om SLO-ordningen:

An SLO is someone who builds bridges between clubs and fans. Clubs often don’t even know who fans are or what they really think thanks to a lack of knowledge or communication between the two groups. We believe SLOs can help establish real, constructive dialogue between fans and clubs.

 Vi avslutter denne linkbonanzaen med en siste henvsning til Liverpoolsupportersiden spiritofshankly.com, som har gjort en fin oppsummering av det hele.

Comments are closed.