Endringer i arbeidsoppgaver for Klansstyret

  Ukategorisert

Klansstyret gjør noen endringer i ansvarsområder. Den viktigste er at Daniel Katiraee og Frode Ræder i en periode tar over Bengt Calmeyers oppgaver som ansvarlig for arrangement og sikkerhet.

Tekst: MortenN

Det ligger ingen dramatikk i at Daniel og Frode overtar Bengts oppgaver i en periode. Bengt har behov for en pause fra sine arbeidsoppgaver i en periode grunnet private forhold, og Klansstyret har akseptert dette. Bengt vil fortsette å møte på klansstyremøter og brukes fortsatt som ressursperson i og for styret.

Dette betyr også at Daniel og Frode overtar oppfølgingen av KST, samt fungerer som klubbkontakter ovenfor Vålerenga Fotball vedrørende arrangement/sikkerhet.

Det er viktig at denne «permisjonen» respekteres hos medlemmer (og ikke-medlemmer…), og at de som ønsker hjelp og kontakt med klansstyret vedrørende arrangement og sikkerhet bruker Daniel og Frode i en periode framover – og ikke primært kontakter Bengt, eller for den saks skyld Svenna eller andre i styret. Generelle henvendelser kan som alltid sendes på mail til kls@klanen.no.

Klansstyret

Comments are closed.