Ekstraordinære årsmøter Vålerenga Fotball og Vålerenga Fotball Elite

Torsdag 27. november er det møtevirksomhet på Valle. Vi oppfordrer alle medlemmer av Vålerenga Fotball og Vålerenga Fotball Elite til å stille på disse møtene. Det er viktige saker som skal avgjøres og din stemme teller. Det er åpent informasjonsmøte først, der har ikke-medlemmer adgang også.

Tekst: EspenB // foto: Oslos stolthet, vif.no


Det avholdes tre møter på Valle denne torsdagskvelden. Alle møtene holdes i kantina i 2. etg i Vallhall. Hovedpunktene for dagsorden på de ekstraordinære årsmøtene er å behandle forslagene til samarbeidsavtale mellom Vålerenga Fotball og Vålerenga Fotball Elite, og mellom Vålerenga Fotball og Vålerenga Fotball AS

  • 18:00 Åpent informasjonsmøte
  • 19:00 Ekstraordinært årsmøte Vålerenga Fotball
  • 20:00 Ekstraordinært årsmøte Vålerenga Fotball Elite

18:00 Åpent informasjonsmøte:

Åpent for alle.

Agenda:

  • Status etter omstruktureringen den 1. september
  •  Status økonomi
  • Status i stadionsaken

19:00 Ekstraordinært årsmøte Vålerenga Fotball:

Les innkallingen til det ekstraordinære årsmøtet i Vålerenga Fotball her

Du må ha vært medlem i Vålerenga Fotball i minimum 3 mnd. for å kunne delta.

DAGSORDEN:

1. Godkjenning av de stemmeberettigede

2. Godkjenning av innkallingen, saksliste og forretningsorden

3. Valg av dirigent(er), referent(er) samt to medlemmer til å undertegne protokollen

4. Behandle forslag til samarbeidsavtale mellom VF og VFE (Se vedlegg 1)

Vedlegg 1. Samarbeidsavtale mellom Vålerenga Fotball og Vålerenga Fotball Elite

20:00 Ekstraordinært årsmøte Vålerenga Fotball Elite:

Les innkallingen til ekstraordinært årsmøte i Vålerenga Fotball Elite her

DAGSORDEN:

Du må ha vært medlem i Vålerenga Fotball Elite i minimum 1 mnd. for å kunne delta.

Les innkallingen til ekstraordinært årsmøte i Vålerenga Fotball Elite her

1. Godkjenning av de stemmeberettigede

2. Godkjenning av innkallingen, saksliste og forretningsorden

3. Valg av dirigent(er), referent(er) samt to medlemmer til å undertegne protokollen

4. Behandle forslag til samarbeidsavtale mellom VF og VFE (Se vedlegg 2)

5. Behandle forslag til samarbeidsavtale mellom VFE og AS (Se vedlegg 2)

6. Endring av vedtektene § 6 (1) tillegg: «vært medlem av klubben i minst tre måneder»

Vedlegg 2. Samarbeidsavtale mellom Vålerenga Fotball Elite og Vålerenga Fotball AS

 

Vær aktivt klubbmeldem, møt opp og bruk stemmeretten din. Vi sees!

 


Bli med i Klanen du også. Og kjøp sesongkort.

Comments are closed.