Vålerenga Fotball: Høringsnotat – framtidig organisasjonsmodell

Tekst: www.vif-fotball.no

Styret i Vålerenga Fotball ønsker å fremme et konkret forslag til å omorganisere til to idrettslag for fotball.

Hovedmotivasjonen for at styret ønsker å foreslå denne organisasjonsendringen er å skjerme og verne om breddefotballen i framtida mot økonomisk risiko i elitevirksomheten for menn.

Høringsnotatet er en organisatorisk prosess innenfor Vålerenga Fotball og i tråd med klubbdemokratiet. På grunn av den korte tidsfristen fram til det ekstraordinære årsmøtet den 1. september, sender styret med dette ut et høringsnotatet, slik at flest mulig skal få tid til å sette seg godt inn i selve saken.

Innspill på høringsnotatet fra klubbmedlemmer, understyrer eller andre med interesse i Vålerenga Fotball må sendes senest fredag 15. august. Styret vil sterkt oppfordre til å komme med synspunkter og innspill til denne saken allerede nå, da dette vil danne et enda bredere beslutningsgrunnlag for styrets endelige vurdering. Innspill etter 15. august vil bli en del av diskusjonen på det ekstraordinære årsmøtet.

Tidsfrist. Styret har forståelse for at noen vil mene at denne saken har en kort tidsfrist, men her vil styret påpeke at det har vært drøftet ulike framtidige organisasjonsmodeller det siste året. Senest på årsmøtet i mars ble det gitt en status vedrørende framtidige samarbeidsmodeller.

Saksliste og saksdokumenter. Styret vil mandag 18. august innkalle til ekstraordinært årsmøte, samt sende ut sakliste og nødvendige saksdokumenter til det ekstraordinære årsmøtet. Det vil altså til slutt være medlemmene på det ekstraordinære årsmøtet 1. september 2014 som skal ta endelig stilling til denne saken.

Les høringsnotatet her

Innspill på høringsnotatet sendes per e-post til stig@vif.no senest fredag 15. august.

Oslo, den 1. august 2014

På vegne av hovedstyret i Vålerenga Fotball

Thomas Baardseng, konstituert styreleder

Comments are closed.