STADION: Er helvete løs i ettermiddag?

Signaler fra rådhuset tyder på at Lyns lansedragere Lorentzen og Kopp klarer å få utsatt og trenert stadionsaken. Det er møte i finanskomiteen i ettermiddag også. Der vil Høyre, med overveiende sannsynlighet klare å utsette saken slik at den ikke kommer opp på neste bystyremøte likevel. Treneringa fortsetter.

Tekst: Espen Bjørneseth // foto: HENT Entreprenør


Det er viktig å skille snørr og bart her. Det er to saker som skal opp i to ulike komiteer i ettermiddag. Det ser ut til at saken i byplanleggingskomiteen går gjennom som forventet. Den andre saken, som gjelder opsjonsavtalen Vålerenga har på overtagelse av tomta ser det verre ut for. Den skal opp i finanskomiteen.

Lynsupporterne Lorentzen og Kopp sitter som kjent i finanskomiteen. Lorentzen er sogar leder av den. De  kommer til å kjøre beinhardt på manglende finansiering av stadion som argument for å utsette saken. De gjemmer seg bak muligheten for at kommunen bygger og så leier ut stadion til Vålerenga (eller til den klubb som til enhver tid er best i Oslo). Et helt håpløst forslag, men det kan altså være nok til at saken utsettes eller at gaven fra kommunen i verste fall taes tilbake.

Ja, det kan kommunen gjøre!

Høyre har visstnok fått med seg FRP på å gå for utsettelse slik at de kan utrede videre. Det er krise! Det finnes dog en liten mulighet for at de ikke klarer å sikre seg flertall. Resultatet da blir godskjenning av saken før og neste og siste stopp er bystyret.

Så hva gjør vi?

Vi møter opp i borggården og håper at antall fremmøtte vil utgjøre en så markant innvirkning på møtedeltagerne at flertallet tipper i vår favør, og sier nei til videre utredning.  Møt opp i borggården klokken 16:00 og sett av en drøy halvtime til Vålerenga. 

Det er nå det gjelder!

 

Nedenfor følger saksframlegget som presenteres under møtet i finanskomiteen i ettermiddag:

Til: Dato: 31.03.2014

Fra: Vår ref (saknr): 12/02224-5

Saksbeh:

Telefon:

OPSJONSAVTALE OM GAVEOVERFØRING AV KOMMUNALE TOMTEAREALER TIL

VÅLERENGA FOTBALL – BYRÅDSSAK 39 AV 27.03.2014

Saken gjelder:

Den 14.05.2008 i sak 183 vedtok bystyret å overføre et tomteareal som gir Vålerenga Fotball mulighet til å bygge og finansiere et stadionanlegg på Valle Hovin. Denne saken er en utkvittering av bystyrets vedtak.

Forutsetningen var at Vålerenga Fotball regulerte et område som inkluderer fotballstadion, skøytehall, næringsarealer og offentlige formål, herunder trafikkløsninger. Dernest skal det innpasses barnehage og skole med idrettslinje på videregående nivå i den samlede bygningsmasse.

Videre skal det legges frem sak for bystyret som inneholder forslag til kontrakt med Vålerenga Fotball, totalentreprise fra entreprenør fremkommet etter anbud, en samlet oppstilling som viser at stadionanlegget og at de arealer som skal beholdes av Vålerenga Fotball lar seg finansiere ved hjelp av de deler av tomtegaven som Vålerenga Fotball videreselger. Endelig forutsetter bystyrets vedtak at Vålerenga Fotball står som byggherre, og at Oslo kommune ikke pålegges noen form for økonomisk forpliktelse eller risiko.

Vålerenga Fotball har utarbeidet og fremmet reguleringsforslag i samsvar med bystyrets forutsetninger. Dernest har Vålerenga Fotball annonsert kommunale tomtearealer hvor salgsinntekten skal finansiere bygging av stadion m.m. på det åpne markedet, og inngått intensjonsavtale om salg med høyeste byder. Videre har Vålerenga Fotball inngått en intensjonsavtale om totalentreprise for bygging av fotballstadion m.m. etter en åpen anbudskonkurranse. Avtaler om salg og totalentreprise er inngått med forbehold om at reguleringsforslaget fra Vålerenga Fotball og avtale om gaveoverføring av kommunale tomtearealer blir vedtatt.

Det som gjenstår er at Vålerenga Fotball legger frem en finansieringsplan som viser at stadionanlegget og de øvrige tiltak som Vålerenga Fotball må bygge, lar seg finansiere ved hjelp av egenfinansiering og de kommunale arealer som Vålerenga Fotball videreselger. På nåværende tidspunkt har ikke Vålerenga Fotball fremlagt en slik finansieringsplan.

Byrådet fremmer derfor en opsjonsavtale hvor avtaleverket om gaveoverføringen er ferdigforhandlet. Opsjonsavtalen gir Vålerenga Fotball en tidsramme på 10 år til å fremlegge en finansieringsplan og de øvrige byggegarantier som sikrer bygging av stadion. Når så skjer, gjennomføres gaveoverføringen i løpet av 30 dager uten ytterligere vedtaksbehandling.

Som det fremgår av byrådserklæringen av 24.10.2011 vil byrådet bidra til at det kan etableres ny fotballstadion i Øst. Byrådet leverer med dette en sak i samsvar med bystyrets vedtak av 14.05.2008, sak 183.

Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:

1. Oslo kommune inngår Opsjonsavtale med Vålerenga Fotball (org.nr. 968 218 743) om gaveoverføring av kommunale tomter på Valle til Vålerenga Fotball på de vilkår som fremgår av vedlagte Opsjonsavtale.

2. Byrådet gis fullmakt til å gjennomføre gaveoverføringen i samsvar med Opsjonsavtalen dersom og når vilkårene for opsjonen i opsjonsavtalens punkt 3, jf. punkt 14 og 15, er oppfylt.

3. Byrådet innarbeider de økonomiske konsekvenser av bystyrets vedtatte gaveoverføring i det budsjettåret gaveoverføringen gjennomføres.

————-

Presse bes kontakte meg på 97559669 i sakens anledning.

Espen Bjørneseth

 


Bli med i Klanen du også. Og kjøp sesongkort.

Comments are closed.