Klanens valgkomitè ønsker innspill.

Valgkomiteen er godt i gang med forberedelsene for innstillingen av kandidater til Klanstyret 2014. Klanstyrets sammensetning velges som kjent av Klanens årsmøte som avholdes 6 mars i år. Vi ønsker innspill på aktuelle kandidater. 

Tekst: EspenB


Det er årsmøtet som avgjør Klanstyrets sammensetning, og det har i en årrekke vært slik at valgkomiteen kommer med sin innstilling av kandidater til styreverv på årsmøtet. Dette arbeidet videreføres i år, og vi er godt i gang med forberedelsene.

Vi vil komme i kontakt med klansmedlemmer som ønsker å bidra til å utvikle Klanen videre, og reglene er slik at man velges inn styret for to år av gangen. Styrerepresentantene må påregne mye tidsbruk i de to årene, og vil måtte ta stilling til en rekke utfordrende og utviklende saker.  Lønn utover tilfredsstillelsen av å bidra finnes ikke, men du vil få drøssevis av cred i Klansmiljøet. Hyppig kjeft fra alt og alle følger med vervet.

Har du kandidater du mener vi bør snakke med sender du en mail til valg@klanen.no med navn, telefonnummer og gjerne e-postadresse på kandidaten. Du kan selvsagt foreslå deg selv også. Innstillingen må være klar senest 27. februar, så ikke drøy med å ta kontakt.

Valgkomiteen kontakter aktuelle kandidater og kaller inn til en samtale/intervju. På bakgrunn av disse samtalene vil vi fatte vår innstilling. Valgkomiteen innstilling publiseres som sakspapir på Klanen.no, i tråd med vedtektene, i forkant av årsmøtet.

 


Bli med i Klanen du også. Og kjøp sesongkort.

Comments are closed.