MortenNsDagbok: NFF fyrer opp supporterne

Etter et år med prøving og feiling med lovlig blussing på tribunen har NFF valgt å kaste blussene på indre bane. Dette er lite annet enn en provokasjon, og den eneste som kommer til å skades er klubbene.

Fjoråret ble brukt til forsøk på lemping på reglene, og en rekke lovlige blussreglement ble gjennomført både på Ullevål og en rekke andre stadion. Dette gikk brillefint veldig lenge, helt til VIF møtte LSK hjemme – og man ga litt vel mye gass. Det er ingen tvil om at det som skjedde på Ullevål da var å strekke strikken for langt, men ingen tok noen varig skade av det heller. Unntatt klubbkassene på Valle og Åråsen.

Vi skjønte jo at den positive prosessen vi var inne i hadde fått seg et skudd for baugen. At NFF skulle velge å slutte å snakke med supporterne og klubbene om dette, og i stedet bare innføre et totalforbud igjen – det var en gedigen overraskelse. De kan rett og slett ikke være klar over konsekvensen.

Konsekvensen kommer til å være en eksplosjon av bruk av ulovlig pyroteknikk.

Ulovlig bruk av pyroteknikk er ikke bare dyrt i form av bøter for klubbene, det er også utenfor enhver form for kontroll. Jeg frykter at vi kommer til å få se de første alvorlige personskadene som følge av bruk av pyroteknikk i år, aggressjonsnivået hus unge, frustrerte menn landet over er til å ta og føle på – og de driter i konsekvensene.

La meg få ta en gjennomgang på tiltak og spørsmål som nå kommer til å florere:

Kan ikke bare klansstyret be de (som blusser) om å ikke gjøre det, utestenge de som kunne tenke seg å finne på slikt, og så videre?

Nei, vi kan ikke det. Med hvilke virkemidler skulle vi få til det? Vi har og skal ikke ha en slik form for kontroll over folk som er nødvendig en gang. Klansstyret driver på dugnad et par kvelder i uka, så det er en kapasitetsmessig umulighet også. Alt dreier seg om signaler og tillit, og nå kan jeg ikke se for meg at klansstyret (jeg er varamann til) kan klare å holde tilbake. Altså: Det er ikke relevant om det skulle stå på viljen,  det vil uansatt falle på evnen.

Vær også klar over at de som er mest interessert i å bruke ulovlig pyro ikke nødvendigvis er de samme som betaler klanskontingenten.

Neivel, da må klubbene utestenge alle som synes bluss er stas, mener noen kanskje da.

Ja, hvordan skulle det gå til da? Skal man bare utestenge folk fra å se fotball på mistanke? Hva slags saksbehandling skal man ha, og hvor mye penger og ressurser skal man bruke på noe slikt?

Nei, klubbene har bare en mulighet: Betale sine bøter og klage sin nød.

Hva skal vi med alle disse blussene? Det er da bare tull?

Nei, si det. Det er en stemningsskaper, vil mange si – og noen fyrer opp for å lage stemning for fellesskapet. Andre bruker det som sitt ungdomsopprør. Helt sikkert er det at det har kommet for å bli, og NFF har – ved å reversere prosessen til forrige århundre – med dette sørget for at det mer enn noen gang er blitt en symbolsak for mange.

Jeg mener at det er åpenbart at forvirringen må være total i NFF. Ikke bare er den total, den er også svært ødeleggende for godt arbeid som utføres.

Alle signaler og alle møter etter sesongen 2012 har hatt helt andre signaler enn det vedtaket som nå plutselig er gjort. Vålerenga (klubben), enkelte fra NFF og ikke minst Klanen har nedlagt enormt mange timer på forslag til nytt regelverk etter disse signalene.

Det å gjøre dette vedtaket uten hensyn til denne prosessen er kort og godt og pisse på alle de som gjør en innsats utover det som er forventet av dem. Fra klubbens side dreier dette seg om enkeltpersoner som Rune Riberg, Pål Breen og Anita Aleksandersen – som har brukt mange og gode timer på kontruktivt arbeide. Fra Klanens side har representanter for EngaTifo og Klansstyret brukt av sin tid.

Hvordan skal denne måten å jobbe på motivere folk med gode intensjoner og hensikter til å igjen ta tak for den gode sak? Det skjer ikke!

Dere har framvist totalt manglende respekt for de dere mener skal være deres våpendragere, og arbeidet de legger ned. Ikke bra!

NFF: Dere har bare en mulighet – gå tilbake på deres siste vedtak. La gjerne de som blusser lovlig og ufarlig få blusse oftere enn flass som ikke klarer å holde seg til reglene. Men gjør det lovlig å blusse på tribunen under definert kontroll, så slipper dere kanskje deres utopiske skrekkscenario med unger som får bluss i hodet. Akkurat nå er det scenarioet nærmere enn noensinne, dessverre.


Morten Nydal er «distriktspolitisk talsmann» i Klanen og sitter i Klanens styre, men uttaler seg stort sett på egne vegne i spalten MortenNsDagbok

Comments are closed.