Klanen skal evaluere 2012

Klansstyret inviterer seg selv, arbeidslagene og alle klansmedlemmer som har lyst til evalueringssamling lørdag.

Tekst: MortenN, Klansstyret

Årets evalueringssamling blir på Brakka på Valle lørdag 12/1 kl 12. Alle i styret har møteplikt, det samme har alle arbeidslagslederne. I tillegg håper vi at så mange som mulig av de aktive i arbeidslagene også tar turen, i tillegg til folk som er generelt engasjert har sin mening om drifta av Klanen – både i styret og i arbeidslaga, eller på kontoret og på tribunen, om du vil.

Det er i år som tidligere meninga at det er HIT man kommer for å starte diskusjoner om året som har gått, slik at vi har en ferdig og god årsmelding å komme med på årsmøtet, som ikke trenger mye debatt.

Agenda er altså: Gjennomgang og presentasjon av og ved alle arbeidslag og klansstyret.

I tillegg ønsker styret av vi tar en gjennomgang på hvordan vi synes ordningen med supporterkoordinator har kommet i gang, og om vi har noen ønsker i forhold til hvordan denne rollen skal utvikles videre.

Alle arbeidslag skal levere en kort rapport om aktiviteten som har vært i arbeidslaget i 2012. Fristen er satt til 31/12-2012. Rapporten blir en del av sakspapirene til evalueringssamlingen og utgangspunkt for Klanens årsmelding.
 
Det legges opp til at vi går på Vertshuset når vi er ferdige, men vi regner med å holde på noen timer – i utgangspunktet til kl 16, men vi har Brakka helt til 18 om nødvendig.

Enkel bevertning.

Vis gjerne din interesse for arrangementet med å melde deg på på Facebook-arrangementet.

Comments are closed.