Hvorfor Sangbuss?

Samlede reisemulighetene til – og fra borteturer er et gode vi klansfolk lenge har nytt godt av, enten via et solid antall private busser, eller busser satt opp i regi av Klanens turgruppe.Tekst: Joachim Mortensen, EngaSang

Dette ikke-kommersielle reisetilbudet nyter mange av oss godt av. Ikke minst er det også et privilegie med tanke på bussen som samlingspunkt for likesinnede, lufteplass for individuelle sangideer, gleder, sorger og lystig lag.

Noen ganger kan også laget bli i overkant lystig? Nettopp denne tematikken har dessverre blitt en het potet under EngaSangs møtevirksomet i etterkant av foregående sesong. Noen styrepils kan muligens løfte opp en ellers blyg herremann til uante høyder når fremmede gressplener besøkes. Samme fludium i større kvanta har proposjonalt motsatt effekt. Ikke akkurat rakettforskning – selv på første bortetur.

Hvis man trenger flatfylla som tennplugg for å starte en forsangerkarriære, er man på relativt ville vidder. Det samme gjelder å bruke tribunen som avrusningsstasjon og/eller arena for en aldri så liten blund. Det skal føyes til at sistnevnte kan fortrekkes framfor ustemt fyllebrøl. Dette grunnet fravær av vokalt skadeverk. Snarturer innom drekkestasjonen på bussen midt under første omgang kan også føyes inn under samlebetegnelsen nei.

Det er veldig mange av oss som er litt ekstra ivrige (tribuneslitere) som synes det er litt mye fokus på fyll og fest til tider på bussene, spesielt i forkant av kampene.

Det er ikke det at vi ikke liker en god fest, mange av oss er ikke sene om å takke ja til både børst og blås hvis tiden er den rette. Ankepunktet er nettopp det at store deler av reisen til kamp er mer eller mindre en planleggings – og oppvarmingsfase. Tidsbruk er også en faktor, da TIFO skal settes opp i god tid, samt at sangkjernen skal på plass innen rimelig tid for å møte de lokale heltene med ei vegg av hovedstadslyd.

Festen for oss starter på stadioen og eventuelt på vei hjem. Snarturer innom en lokal pub før kamp er noe vi gjerne gjør, men det prioriteres glatt bort hvis det er ei tidsklemme på gang.

Sett i lys av ovennevnte tematikk står en god andel tribuneslitere uten noe som oppleves som et fullverdig bussalternativ. Derfor har vi etablert alternativet med Sangbuss.

Les mer om hva Sangbuss er her: Hva er Sangbuss?

Comments are closed.