Åge Petter Christiansen: Tar ansvaret og går

I dag kommer nyheten om at nedbetalingsplanen med Stabæk er i orden, og at styreleder Åge Petter Christiansen trekker seg i neste uke. Han tar ansvar for resultatet av voldgiftssaken. Dermed står ingen personkonflikt i veien for at Vålerenga Fotball skal gå ei positiv framtid i møte.

Tekst: MortenN

Nyhetene i seg selv gir ingen varig løsning for Vålerenga Fotball. Økonomien er omtrent like god/dårlig som den har vært. Samtidig er to viktige hindre for framgang ryddet av veien. Vålerenga Fotball kan nå legge all innsats i å jobbe med ny organisasjonsmodell og en bærekraftig økonomi.

Stabæk-penga

Gjelda til Stabæk betales med 2/3 den nærmeste tida. Med en månedlig rente på 2% var dette tvingende nødvendig å få til, og pengene er skaffa gjennom realisering av egenkapitalen i Valhall, samt et salg av eierandelen (drøyt fire prosent) i Valhall.

Vålerenga Fotball fikk et forholdsvis generøst bud på eierandelen sin av en av Valhalls andre eiere, og styret valgte å selge andelen for å kunne gjøre opp for seg med Stabæk så umiddelbart som mulig.

Klanen.no er meget positiv til at det er gjort en ryddig avtale med Stabæk, som får denne saken ut av verden på rimelig kort tid.

Skjerfet går

Han har gjort mye bra og en del dårlig for Vålerenga Fotball, og det siste han gjør er definitivt til det beste for klubben. Åge Petter Christiansen tar ansvar for utfallet av voldgiftsdommen, og trekker seg med umiddelbar virkning etter styremøtet 29/7.

Han sier til vif-fotball.no:

- Jeg vil etter styremøtet den 29. juli trekke meg som styreleder med umiddelbar virkning. Vålerenga Fotball har mange viktige saker vi må få i mål, blant annet foreslår styret en ny organisasjonsmodell med breddeklubb, eliteklubb og en stiftelse for sosiale formål. Til tross for at grunnlaget nå er lagt, finner jeg det riktig å gå av nå. Voldgiftssaken hefter ved meg, og når jeg går av, kan klubben diskutere organisasjonsmodell – og ikke personer. Jeg ønsker ikke å stå i veien for en videre utvikling av Vålerenga Fotball.

Det er ingen tvil om at dette er velkomment hos mange med hjertet i Vålerenga.

Klanen.no vil allikevel takke for alt det gode arbeidet som også er lagt ned, selv om han nok vil bli husket som en mindre vellykket leder av Vålerengas hovedstyre.

Ny konstituering

Hovedstyret vil på tirsdagens møte gjøre en ny konstituering gjeldende fram til det ekstraordinære årsmøtet 1/9.

Meget viktig framover blir styrets forslag til ny organisjonsmodell. Mye tyder på at det går mot en modell der elitedelen skilles ut som egen klubb, for å sørge for at breddefotballen aldri vil måtte lide for et eventuelt (nytt) økonomisk uføre. Et høringsnotat sendes ut 1/8. Dette blir det viktig å både sette seg inn og engasjere seg i!

Comments are closed.