Nye retningslinjer for bruk av pyro på tribunen

NFF har oversendt nytt reglement for bruk av pyro til Norsk Supporterallianse. Vi legger ut reglementet i sin helhet slik vi har fått det via NSA sin Facebookside.

Tekst: NFF til NSA // foto: Kevin Skjøthaug (EngaMedia)


Dette er altså hva vi har fått av avtaleverk enn så lenge. Jeg regner med at avtalen er noe større og mer detaljert. Vi legger ut hele avtalen når vi mottar denne via Klanstyret. //EspenB for Klanen.no

-Det er nå mulig å få godkjent bruk av pyro på tribunen.

-Det kan søkes for en hel sesong om gangen, slik at man slipper å søke for hver kamp.

-Det er mulig for bortesupportere å søke gjennom arrangerende klubb.

BESTEMMELSER OM BRUK AV PYROTEKNISK MATERIELL:

1. Generelt:

Bruk av alt pyroteknisk materiell innenfor stadionområdet for arrangementer regulert av Norges Fotballforbund(NFF) er forbudt. Dette foruten i de tilfeller hvor det etter forhåndsgodkjennelse fra tillatende myndighet og søknad fra arrangerende klubb er gitt skriftlig godkjennelse av NFF.

2. Godkjenning av fyrverkeri:

Alt fyrverkeri som benyttes skal være godkjent for bruk i Norge og i henhold til norsk lovgivning.

3. Godkjennende myndighet:

NFF kan etter søknad fra arrangerende klubb med forhåndsgodkjennelse fra leder av brannvesenet og Politi godkjenne bruk av godkjent klasse II, III og IV fyrverkeri innenfor stadionområdet jf pkt 4.

4. Bruk av forskjellige klasser av fyrverkeri:

NFF vil kun godkjenne bruk av egnet klasse II og III fyrverkeri arrangert av arrangørklubb og under lagenes innmarsj. NFF kan etter utvidet søknad fra arrangerende klubb med forhåndsgodkjennelse fra tillatende myndighet, også godkjenne bruk av klasse IV fyrverkeri slik:

Klasse IV fyrverkeri som monteres på bygningsmasse utenfor rekkevidde for publikum kan godkjennes om det søkes spesielt om dette. Kravet her er at ansvarlig og tilstedeværende pyrotekniker skal dokumentere sertifisering som pyrotekniker p-4. Ansvarshavende pyrotekniker skal stå for planlegging, montering, håndtering og avfyring samt nedmontering. NFF forbeholder seg retten til og tidfeste bruken av pyroeffektene i de to siste serierundene slik at det ikke kommer i konflikt med korrekt kampstartstidspunkt.

5.Søknadsprosedyre:

For søknadsprosedyre og innhold i søknad gjelder følgende:

  •  Søknaden skal være NFF i hende seneste kl 12.00 siste ordinære arbeidsdag før kampstart.
  • Det skal klart fremgå hvilken kamp det søkes for.
  • Søknaden skal vise hva slags pyroteknisk materiell som ønskes benyttet
  • Søknaden skal inneholde skriftlig tillatelse fra leder av brannvesen, fra anleggseier, arrangør, og Politi for gjeldende arrangement på gjeldende dato, samt plantegninger med beskrivelse av avsperringsmateriell.
  • Det skal klart fremgå hvem fra arrangerende klubb som sammen leder av brannvesen er ansvarlig for gjennomføringen.
  • Tillatelse til bruk av pyroteknikk for en hel sesong kan innvilges om dette er godkjent av de tillatende myndighetene beskrevet i punkt IV i søknadsprosedyren. Tillatelsen kan umiddelbart trekkes tilbake ved mislighold.

6. Fremvisning for delegat:

NFFs skriftlige tillatelse til bruk av pyroteknisk materiell skal legges frem for NFF-delegaten på kampmøtet. I kamper uten NFF-delegat skal tillatelsen legges frem for dommeren ved dennes ankomst til stadion.

7. Sanksjoner ved brudd

Brudd på disse bestemmelsene sanksjoneres etter Sanksjonsreglementet. Brudd på bestemmelsene kan også medføre at søknader om bruk av pyroteknisk materiell avslås for en tidsbestemt periode.


Bli med i Klanen du også. Og kjøp sesongkort.

Comments are closed.