Sosial dugnad i Vålerenga fotball

Vålerenga fotball er godt kjent for sine sosiale prosjekter. Vålerenga mot rasisme, Jobbsjansen og Inkluderingsprosjektet er med å gjøre Oslo til en bedre by å bo i. Nå ønsker klubben å starte en storstilt sosial dugnad slik at enda flere av byens barn, ungdom og voksne kan få ta del i våre aktiviteter. Vi ønsker å komme i kontakt med personer som har lyst å gjøre en frivillig innsats for Vålerenga fotball. Har du tid til å bruke 2 timer i måneden for en god sak?

Tekst: Lars Erik Eggen, Leder samfunn Vålerenga Fotball

Våre hovedaktiviteter

Veldig mange av våre aktiviteter handler om å tilrettelegge og være tilstede der barn, ungdom og voksne deltar. Vålerenga mot rasisme trenger voksenpersoner som kan hjelpe til under Street cup i Vallhall Arena; Norges største fritidsklubb. Vi trenger også folk som kan bidra på noen av våre turnerninger som for eksempel Fargerik Fotball eller Hafslund cup. Vålrenga mot rasisme gjennomfører også gratis fotballaktiviteter på skoler i Oslo øst og for Asylmottak. Jobbsjansen trenger frivillige som kan motivere, inspirere og veilede ungdom og voksne som er med i våre arbeidstreningsprogram. Kandidatene i Jobbsjansen gjennomfører også mange aktiviteter i klubben på dagtid og kveldstid. Inkluderingsprosjektet tilbyr blant annet barn av familier med dårlig økonomi fritidstilbud. Her har vi behov for folk som kan delta på aktivitetene og gi disse familiene en meningsfylt fritid. Vi har også egne aktiviteter som retter seg mot jenter og kvinner.

Frivillighet fra A-lagsspillerne

A-lagsspillerne i klubben er ambassadører for ulike sosiale prosjekter og vil fra tid til annen delta på aktivitetene som klubben arrangerer. Neste år er klubben 100 år og det hadde vært fantastisk hvis vi kunne gå inn i det året med rekordmange nye frivillige. Vi vet at det er mange sympatisører av Vålerenga som besitter mye ulik kompetanse. Det være seg som håndverkere, grafisk designere, regnskapsmedarbeidere, sjåfører eller altmuligmenn og -damer. Det vil alltid være interessant for klubben å ha kontakt med personer som kan utføre enkle administrative oppgaver, holde kurs eller bidra med et positivt humør i et mangfoldig miljø. 

Ta kontakt

Ønsker du å være med på vår sosiale dugnad sender du en e-post til: frivillig@vif.no eller så sender du en sms til 2242 med kodeord Frivillig. Vi vil deretter ta kontakt med deg slik at vi sammen kan finne ut hvilket område du kan bidra på.

Du gå`kke aleine i Vålerenga!

 Se forøvrig vår nettside http://www.vif-samfunn.no/.

Comments are closed.